Malgorzata Gorczyca-Antosz

Malgorzata Gorczyca-Antosz

Czy będzie wzrost dofinansowania PFRON do wynagrodzeń? Co czeka pracodawców osób niepełnosprawnych w 2024 roku?

Wsteczne zaliczenie pracownika z orzeczeniem do stanu zatrudnienia a uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Podniesienie płacy minimalnej w 2024 r. stało się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy na etatach w firmach mają pracowników z niepełnosprawnościami. Zmiany te spowodowały większą rozbieżność między wynagrodzeniami a subwencjami otrzymywanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Społeczność…