Obrazek wyróżniający do artykułu - lekki stopień niepełnosprawności. Na zdjęciu widoczny lekarz wypisujący długopisem druk. Na szyi ma zawieszony stetoskop.

Lekki stopień niepełnosprawności. Od przywilejów po zatrudnienie

Zrozumienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami mających lekki stopień niepełnosprawności staje się ważnym elementem społecznej świadomości. Jesteś niepełnosprawny, ale to nie musi stanowić bariery w aktywnym uczestnictwie w życiu zawodowym czy społecznym. Pomimo że taka niepełnosprawność w pewnym stopniu może wpłynąć na twoje codzienne funkcjonowanie, to w dużym zakresie umożliwia ci samodzielne i aktywne życie.

Poznaj kluczowe informacje dotyczące lekkiego stopnia niepełnosprawności, od procedur orzeczniczych, po szczegółowe uprawnienia w miejscu pracy. Przyjrzymy się, jakie wsparcie przysługuje Ci w ramach obowiązujących przepisów, by sprawy codzienne i zawodowe stały się łatwiejsze i bardziej dostępne. Odpowiednia wiedza pomoże ci lepiej zrozumieć swoją sytuację i maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby.

Czym jest lekki stopień niepełnosprawności?

Jeżeli posiadasz orzeczenie stwierdzające niewielkie ograniczenia fizyczne lub psychiczne, mówi ono, że masz lekki stopień niepełnosprawności. To oznacza, że twoje zdolności do pracy mogą być nieco mniejsze niż osób pełnosprawnych o podobnych umiejętnościach i wieku.

W przypadku, gdy dotknęła cię lekka niepełnosprawność, możesz napotkać na trudności w pełnieniu niektórych ról społecznych. Niemniej jednak z pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak wyposażenie ortopedyczne czy techniczne udogodnienia, możesz bez większego problemu radzić sobie w codziennym życiu i środowisku pracy.

Zdjęcie w artykule - lekki stopień niepełnosprawności. Uwidoczniony druk wniosku, pod nim stetoskop.

Jak uzyskać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności?

Zrozumienie, czym jest lekki stopień niepełnosprawności, jest ważne dla właściwej oceny twoich potrzeb i praw, które Ci przysługują w związku z tym statusem. Zanim złożysz wniosek do odpowiedniej instytucji, powinieneś rozważyć swoje możliwości funkcjonowania zawodowego i w codzienności oraz zgromadzić odpowiednie dokumenty.

Kiedy przysługuje Ci status osoby z lekką niepełnosprawnością?

Twoja sytuacja zdrowotna nie jest jedynym kryterium branym pod uwagę w procesie oceny niepełnosprawności. Analizie podlega, jak radzisz sobie w życiu codziennym oraz jakie ograniczenia spotykają Cię na co dzień w pracy. Status osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności może być Ci przyznany, jeżeli Twoja samodzielność jest minimalnie ograniczona wskutek różnorodnych dolegliwości.

Procedura ubiegania się o orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

By uzyskać orzeczenie o niewielkim stopniu niepełnosprawności, musisz złożyć wniosek w twoim lokalnym Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku dołącz aktualne zaświadczenie lekarskie, które jest ważne przez 30 dni od wystawienia, oraz dokumentację medyczną, w tym wyniki badań i wypisy ze szpitala.


Wymagane dokumenty do wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności
1 – Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności
2 – Ważne zaświadczenie lekarskie
3 – Dokumentacja medyczna (np. wyniki badań, wypisy ze szpitala)

Do 30 dni od złożenia wniosku oraz pozostałych dokumentów zostaniesz wezwany na wizytę u orzecznika lekarskiego, który oceni, jak Twoje schorzenie wpływa na funkcjonowanie w codziennym życiu. Następnie wydać ci orzeczenie o przyznanym ci stopniu niepełnosprawności.

Pamiętaj!
Decyzja o przyznaniu orzeczenia może być wydana na czas nieokreślony, jeśli nie przewiduje się poprawy Twojego stanu zdrowia lub na czas określony, po którego upływie możesz ubiegać się o ponowną decyzję.

Jakie wsparcie przysługuje osobom z lekką niepełnosprawnością?

Gdy posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, możesz uzyskać wsparcie finansowe lub określone dofinansowania. W tej sytuacji skorzystasz także z niektórych ulg i uprawnień dla niepełnosprawnych.

Zasiłki z pomocy społecznej dla osób z lekką niepełnosprawnością

Jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności, możesz ubiegać się o zasiłek okresowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Jest to forma wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którego przyznanie uzależnione jest od dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny a lekki stopień niepełnosprawności

Niestety, zasiłek pielęgnacyjny nie jest dostępny dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Jest on przyznawany dzieciom do 16 roku życia, osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz seniorom powyżej 75 roku życia.

Renta socjalna dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Posiadanie lekkiego stopnie niepełnosprawności nie uprawnia Cię automatycznie do otrzymania renty socjalnej. To świadczenie wymaga przeprowadzenia odrębnej oceny twojej zdolności do pracy przez lekarza ZUS. Jest przeznaczone głównie dla osób, które stały się niezdolne do pracy jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie edukacji.

Ulgi komunikacyjne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Jeżeli masz lekki stopień niepełnosprawności, możesz liczyć na 78% ulgę na przejazdy koleją i autobusami dalekobieżnymi tylko i wyłącznie, jeśli jesteś młodą osobą do 24. roku życia lub studentem do 26. roku życia.

Wysokość ulg komunikacji miejskiej ustalana jest indywidualnie przez każdy samorząd lokalny.

Uprawnienia dodatkowe przy lekkim stopniu niepełnosprawności

Jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, przysługują Ci pewne uprawnienia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Wśród nich znajdują się:

 • Ulga rehabilitacyjna: możesz z niej skorzystać podczas rocznego rozliczenia podatkowego.
 • Zniżki na wejścia: tańsze bilety do kin, teatrów lub na basen.
 • Ulga paszportowa: obniżenie opłaty o 50% przy wyrobieniu dokumentu podróży.

Pracownicze przywileje przy lekkim stopniu niepełnosprawności

Będąc osobą aktywną zawodowo i jednocześnie posiadając orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, możesz skorzystać z kilku przewidzianych prawem przywilejów pracowniczych. Niestety uprawnień tych nie ma zbyt dużo, ale gdy skorzystasz z tych, które ci przysługują, ułatwisz sobie funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Uprawnienia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Prawo pracy przewiduje kilka form wsparcia dla osób lekko niepełnosprawnych, aby pomóc realizować im obowiązki i jednocześnie dostosować je do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Możesz spodziewać się, że otrzymasz dodatkową 15-minutową przerwę, którą wlicza się do czasu pracy. Kodeks pracy chroni Cię przed koniecznością wykonywania pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych, chyba że lekarz na twoją prośbę wyda zgodę na taki system Twojej pracy. Ponadto twój czas pracy nie powinien również przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, zgodnie z ustawowymi normami czasu pracy.

Jeżeli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, musisz wiedzieć, że nie przysługują Ci dodatkowe dni urlopu, które są zarezerwowane dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Przywileje dla pracodawców związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością

Pracodawcy zatrudniający osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności bogu skorzystać z dodatkowych uprawnień i dofinansowań do tego zatrudnienia.

Jakie wsparcie dla firm zatrudniających osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, możesz liczyć na konkretne wsparcie finansowe od PFRON.

Oto formy wsparcia, na które masz szansę:

 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń
  Regularne comiesięczne wsparcie wynoszące 500 zł może zostać przyznane na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności, a jeżeli dotyczy to osoby ze schorzeniami specjalnymi, kwota ta zwiększa się o dodatkowe 600 zł, co daje Ci łącznie nawet do 1100 zł dofinansowania do wynagrodzeń.
 • Zwrot kosztów adaptacji miejsca pracy
  Jeśli będziesz potrzebował, dostosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, możesz uzyskać zwrot poniesionych wydatków.
 • Koszty związane z zatrudnieniem asystenta
  Jeśli osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia pracownika wspomagającego, możesz ubiegać się o refundację kosztów związanych z jego zatrudnieniem.
 • Pokrycie kosztów szkolenia
  Rozwój zawodowy pracowników to klucz do sukcesu. Obejmuje to także osoby z lekką niepełnosprawnością, a Ty jako pracodawca możesz otrzymać zwrot kosztów szkoleniowych.

Pamiętaj, że zatrudniając osoby z lekką niepełnosprawnością, możesz zmniejszyć należne wpłaty na PFRON. Jeśli nie spełniasz wymogu 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród co najmniej 25 pracowników, będziesz płacił obowiązkowe składki do Funduszu. To dodatkowy bodziec, by włączyć w życie zawodowe osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Obciążenia ZUS dla przedsiębiorców z lekkim stopniem niepełnosprawności

Prowadząc działalność gospodarczą, masz możliwość skorzystania z pomocy finansowej PFRON. Wsparcie przedsiębiorców z niepełnosprawnością przewiduje:

 • Dotację na start biznesu — pomoc finansowa na otwarcie firmy,
 • Zwrot 60% składek ZUS — dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne.

Podsumowanie

Jeśli posiadasz lekki stopień niepełnosprawności, przysługują Ci określone udogodnienia oraz wsparcie. Aby je otrzymać, niezbędne jest orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ułatwienia, z których możesz skorzystać, obejmują:

 • Ulgi podatkowe. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych w związku z Twoim stanem zdrowia.
 • Dofinansowania. Wsparcie finansowe na usunięcie barier architektonicznych, technicznych oraz komunikacyjnych.
 • Zniżki na transport. Przy podróży pociągiem lub autobusem związanej z leczeniem, rehabilitacją czy nauką, przysługuje Ci zniżka w wysokości 78%.
 • Wsparcie finansowe. Możliwość ubiegania się o zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o rentę socjalną.
 • Przywileje w pracy. Dodatkowe przerwy oraz możliwe dofinansowanie wynagrodzenia przez pracodawcę.

Jak funkcjonują osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *